O firmie

Działalność firmy rozpoczęła w października 1992r. Siedziba firmy znajduje się w Rawiczu-Sarnowie, przy ul. Gajowej 1.
Wraz z rozpoczęciem działalności firma świadczyła usługi z zakresu wystroju wnętrz, robót murarskich, handel materiałami budowlanymi, handel opałem jak również transport ciężarowy.
Od roku 2000 firma rozszerzyła swoją działalność o świadczenie usług w zakresie robót inżynierii lądowej, budowy dróg, budowy sieci kanalizacyjnych jak również roboty w zakresie budownictwa mieszkaniowego.
Jesteśmy firmą, która realizuje roboty głównie na terenie lokalnym, ale również poza nim. Posiadamy własne zaplecze maszynowe, niezbędne do wykonywania robót.

Współpraca